Toot the tiny tugboat

Cyfle i ennill Darlun wedi ei pheintio â llaw o Tŵt

Rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi ein cystadleuaeth Tŵt Newydd!Y mis hwn rydym yn rhoi’r cyfle i ennill print hardd, sydd wedi ei pheintio â llaw o Tŵt gan yr awdur a darlunydd plant Sebastien Braun, creawdwr llyfrau lluniau Tŵt a Pop! Byddai’r darn trawiadol o waith celf wreiddiol yn edrych yn hyfryd wedi ei fframio mewn meithrinfa neu ar wal ystafell wely plentyn, eitem i’w drysori gan yr enillydd ffodus am flynyddoedd i ddod.

Am gyfle i ennill y wobr arbennig iawn yma, ewch i dudalen cystadlaethau swyddogol y wefan Saesneg.

Pob lwc!