Toot the tiny tugboat

“MAWR BACH! DIM STRACH!”

about_img_01Mae bywyd yn llawn hwyl ac antur i’r bad tynnu ifanc, Tŵt. Mae Tŵt yn newydd i’r gwaith ac yn awyddus i fwynhau ei hun a phlesio’i ffrindiau Bethan a Caleb, yr Harbwr Feistr a thrigolion eraill yr harbwr.

Gwaith Tŵt yw arwain y cychod mawr fel Pop a Breian y Fferi mewn i’r harbwr ac yn ôl mas i’r môr pan fo angen. Mae hefyd yn tynnu’r cychod camlas ar hyd camlesi’r ardal ac yn achub cychod sydd wedi mynd i drafferthion ar y môr mawr.

O dro i dro, mae awydd y bad bach am antur yn peri iddo wneud camgymeriadau, ond mae Tŵt yn dysgu’n gyflym a chyn pen dim, clywir ei lais ifanc yn atseinio drwy’r harbwr, ‘Mawr Bach! Dim Strach!