Toot the tiny tugboat

Mae Wên y Crên angen help i ddadlwytho’r blychau! Alli di baru’r blychau fesul maint, lliw a siâp?