Toot the tiny tugboat

Tŵt ar Cyw

Rydym wrth ein bodd bod Tŵt, Anturiaethau’r Bad Bach yn hwylio i fyd Cyw ar S4C. Mae hwn yn gamp fawr i fad mor fach. Mae’r bad bach annwyl yma’n dangos i bawb bod modd i’r unigolion lleiaf gyflawni’r campau mwyaf.

tuesday

Mae Cyw yn gartref i hoff gymeriadau plant bach Cymru a bydd Tŵt, Anturiaethau’r Bad Bach yn gyfaill

perffaith i raglenni fel Llan-ar-goll-en ac Ari Awyren. Mae Tŵt, gyda’i egni, brwdfrydedd a’i hwyl yn siŵr o brofi’n ffrind da iawn i blant sydd wrth eu bodd yn mwynhau bywyd glan mor a’r holl gychod a chyyn hynt a helynt bad tynnu ifanc, cyfeillgar a hoffus sydd wrth ei fodd yn anturio. Gyda chymorth ei ffrindiau hoffus yn yr harbwr , mae Tŵt yn dysgu i fod yn fad bach tynnu cyfrifol sydd bob tro’n hapus i helpu!

Dewch am antur ar y dŵr gyda Tŵt ar Cyw bob bore dydd Mawrth ac Iau am 8.20 y bore.