Toot the tiny tugboat

Lansiad Gwefan Tŵt

Croeso i wefan swyddogol Tŵt, Anturiaethau’r Bad Bach, a lansiwyd yr wythnos hon! Mae’r wefan yn le perffaith i blant ifanc archwilio’r harbwr a chyfarfod Tŵt a’i ffrindiau lliwgar o’r sioe.

tt_web_launch_img_01

Mae’r dudalen Cast yn le gwych i ddarganfod mwy am Tŵt a’i ffrindiau. Cliciwch ar symbol yr uchel seinydd i glywed rhai o’u hoff ddywediadau.
Os ydych chi’n hoffi lliwio, edrychwch am y pensil oren. Cliciwch y pensil i ddod o hyd i daflenni lliwio a thudalennau gweithgaredd y gallwch chi brintio.
Y dudalen Fideo yw’r lle i ddod o hyd i glipiau o’r rhaglen ac fe gewch chi glywed y newyddion diweddaraf am Tŵt ar y dudalen Newyddion.
Dysgwch fwy am y gyfres ar y dudalen Gwybodaeth. Gall oedolion ddarllen termau ac amodau’r wefan wrth glicio yma.
Mae ‘na lond harbwr o bethau i’ch diddanu ar y dudalen Hwyl, fel gemau ‘Dot-i-ddot’ a ‘Beth sy’n Wahanol’

Cyn hir bydd Siop sy’n gwerthu nwyddau Tŵt a chyfres o gemau ar gyfer y ffôn symudol ar gael felly cadwch lygad barcud!